Hakem ve Değerlendirme Süreci

Makale teslimi edilmesi ve kör  hakem değerlendirme süreci aşağıdaki adımlardan oluşur:

1. Yazar bir makale gönderir. 

2. Genel Yayın Yönetmeni, makalenin incelenmesi ve değerlendirmeye alınması hususunda görev yapması için bir Yardımcı Editör atar.

3. Gerekli değerlendirmeyi yapan Yardımcı Editör, Hakemleri atar.

4. Hakemler makaleyi gözden geçirir ve raporlar gönderir.

5. Yardımcı Editör süreci yönetir ve yazarla iletişim kurar.