Amaç ve Kapsam

Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, ulusal ve uluslararası literatüre sosyal bilimler alanında katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi; İşletme, İktisat, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanları ve ilgili ana bilim ve bilim dallarında yapılmış olan teorik ve uygulamalı çalışmaları kapsamaktadır.

Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi yılda iki defa yayımlanan (Nisan ve Ekim) hakemli, akademik ve açık erişimli bir dergidir.