Dergi Kurulları

Baş Editör

Prof. Dr. Mazlum ÇELİK HASAN KALYONCU UNIVERSITY 0000-0001-5021-3256 Türkiye
Örgütsel Davranış

Editör Kurulu

Doç. Dr. İbrahim ÇÜTCÜ Hasan Kalyoncu Üniversitesi 0000-0002-8655-1553 Türkiye
Uluslararası İktisat, Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme, Uluslararası Ticaret
Prof. Dr. Ibrahim MERT ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Doç. Dr. Yunus KILIÇ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9758-5118 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Finans, Davranışsal Finans, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Finansal Tahmin ve Modelleme
Doç. Dr. Ahmet KESER HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1064-7807 Türkiye
Kamu Yönetimi
Doç. Dr. İbrahim AKBEN HASAN KALYONCU UNIVERSITY 0000-0003-3268-0242 Türkiye
Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Uluslararası Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetimi, Teknoloji Yönetimi ve İş Modelleri, Yeni Ürün Geliştirme, Bilişim Sistemleri, Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
Prof. Dr. Osman Tolga ARICAK Hasan Kalyoncu Üniversitesi 0000-0001-8598-5539 Türkiye
Uygulamalı Psikoloji

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Osman Tolga ARICAK Hasan Kalyoncu Üniversitesi 0000-0001-8598-5539 Türkiye
Uygulamalı Psikoloji
Dr. Öğr. Üyesi Serkan ARACI HASAN KALYONCU UNIVERSITY Türkiye
Matematiksel Analiz
Prof. Dr. H. Nejat BASIM Başkent University, Ankara-Turkey 0000-0002-2605-9962 Türkiye
Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi
Prof. Dr. Serpil EROL GAZİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Türkiye
Endüstri Mühendisliği, Çok kriterli Karar verme, İşlemler Yönetimi, Optimizasyon, Risk Yönetimi, Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, Üretim ve Hizmet Sistemleri, Yöneylem Araştırması
Haluk KORKMAZYÜREK TOROS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0002-4306-4528 Türkiye
Örgüt Kuramı, Yönetim ve Strateji
Prof. Dr. Lúcia LİMA RODRİGUES ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ Portekiz
Muhasebe
Prof. Dr. Akif TABAK İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Örgüt Kültürü, Örgütsel Davranış, Örgütsel Davranış, Yönetim Psikolojisi
Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN Kahramanmaras Sütcü Imam University Türkiye
Bölgesel Çalışmalar
Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-1557-8406 Türkiye
Örgütsel Davranış
Prof. Dr. Celal BÜYÜK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3282-8534 Türkiye
Din Felsefesi, İslam Felsefesi, Mantık, Felsefe
Prof. Dr. Orhan ÇINAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0001-8996-6925 Türkiye
Yönetim ve Strateji
Fatih ÇETİN Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0000-0002-2487-9553 Türkiye
Örgütsel Davranış
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Prof. Köksal HAZIR TOROS ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 0000-0002-6424-9679 Türkiye
Etik ve Uygulamalı Etik, Kalite Yönetimi, Örgüt Kuramı, Örgüt Kültürü, Örgütsel Davranış, Uluslararası Lojistik, Stratejik Yönetim
Çok kriterli Karar verme
Prof. Dr. Ömer TURUNÇ ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Yönetim ve Strateji, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış
Doç. Dr. İbrahim AKBEN HASAN KALYONCU UNIVERSITY 0000-0003-3268-0242 Türkiye
Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Uluslararası Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetimi, Teknoloji Yönetimi ve İş Modelleri, Yeni Ürün Geliştirme, Bilişim Sistemleri, Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
Dr. Öğr. Üyesi Nihat ALTUNTEPE ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MYO DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ Türkiye
İslam Ekonomisi, Enflasyon, İstihdam, Maliye Politikası, Para Politikası
Doç. Hatice ÇALIPINAR HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-5927-1783 Türkiye
Üretim ve Operasyon Yönetimi
Yakup DURMAZ HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0332-4185 Türkiye
Tüketici Davranışları
Dr. Öğr. Üyesi Şahin DÜNDAR TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Temel Eğitim, Hayat Bilgisi Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi
Çok kriterli Karar verme, Yöneylem Araştırması, Uluslararası Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetimi, Deniz İşletmeciliği
Doç. Dr. Tuğba HORZUM Necmettin Erbakan Üniversitesi 0000-0003-0630-4518 Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Materyal Geliştirme, Hayat Boyu Öğrenme, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Görme Engelliler Eğitimi, Matematik Eğitimi
Doç. Dr. Gökhan ILGAZ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ 0000-0001-8988-5279 Türkiye
Eğitim Programları ve Öğretim
Doç. Dr. Ahmet TAN IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Doç. Dr. Burhan SEVİM KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-3326-9642 Türkiye
Sürdürülebilir Turizm, Turizm Ekonomisi, Turizm İşletmeciliği, Turizmde Çevre Yönetimi

Editorial Office

Arş. Gör. Bilal ÇAYIR Hasan Kalyoncu University Türkiye
Uluslararası İktisat

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ibrahim MERT ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Doç. Dr. İbrahim AKBEN HASAN KALYONCU UNIVERSITY 0000-0003-3268-0242 Türkiye
Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Uluslararası Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetimi, Teknoloji Yönetimi ve İş Modelleri, Yeni Ürün Geliştirme, Bilişim Sistemleri, Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
Dr. Öğr. Üyesi Serkan ARACI HASAN KALYONCU UNIVERSITY Türkiye
Matematiksel Analiz
Doç. Dr. Ahmet KESER HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1064-7807 Türkiye
Kamu Yönetimi
Doç. Dr. Yunus KILIÇ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9758-5118 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Finans, Davranışsal Finans, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Finansal Tahmin ve Modelleme
Doç. Dr. İbrahim ÇÜTCÜ Hasan Kalyoncu Üniversitesi 0000-0002-8655-1553 Türkiye
Uluslararası İktisat, Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme, Uluslararası Ticaret