Author Guidelines

Yayımlanan makalelerin sorumluluğu yazar veya yazarlarına aittir. Yazılardaki görüşler dergiye mal edilemez. Makaleler dipnotlar dahil en az 3000 en fazla 6000 kelime olmalıdır. Kitap incelemeleri 1000-1500 kelime arasında olmalıdır. Makaleler Word programında, Times New Roman karakterinde ve tek satır aralıklı yazılacaktır. Metin için 11 punto, başlıklar için 12 punto ve dipnotlar için 10 punto karakter kullanılacaktır. Makalelere Türkçe özet ve anahtar kelimeler ile İngilizce özet ve anahtar kelimeler eklenmelidir. Özetlerin her biri ortalama 100-150 kelime aralığında olmalıdır ve anahtar kelimeler 5 adedi geçmemelidir. Dergi dili Türkçe ve İngilizcedir. Dipnot, atıf ve kaynak göstermeye ilişkin olarak APA 6 sistemi esas alınacaktır.