Research Article
BibTex RIS Cite

A RESEARCH ON BUS CAPTAIN PROGRAM AND EDUCATION PROGRAM

Year 2024, Volume: 9 Issue: 1, 54 - 63, 19.04.2024

Abstract

The aim of this study is to determine the curriculum of higher education institutions where the Bus Captain Program is active and to try to create literature about the Bus Captain Program by referring to the practices in different countries. The data of the study are listed as the applications of bus captaincy in different countries, higher education institutions with Bus Captain Program, the status of the existing programs as active or inactive, general quota information, compulsory courses, elective courses and internship practice. The data of the study were collected by document scanning method, which is a data collection method within qualitative research methods, and subjected to content analysis. While the document review was based on publications whose reliability and representativeness were checked, the quantitative data were created with the help of information notes accessed through ÖSYM, YÖK Atlas and the web pages of the relevant higher education institutions. Accordingly, it was observed that there was a large number of courses related to legislation among the compulsory courses, and it was understood that Management and Organization, Human Resources Management and Mathematics courses, which were evaluated in the compulsory courses group, were not directly related to the profession of bus captain or driver. It was concluded that the number of elective courses varies on the basis of vocational schools.

References

 • Adar, T. ve Kılıç Delice, E. (2019). Şehir içi toplu taşıma şoförlerinin toplam iş yüklerinin fiziksel ve zihinsel iş yükü ölçütlerine göre yeni bir yaklaşımla karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 26(1), 254-267.
 • Alabama Community College System. (2023). Skills for success training from alabama community college system aims to solve school bus driver shortage. https://www.accs.edu/blog/2022/11/23/skills-for-success-training-from-alabama-community college-system-aims-to-solve-school-bus-driver-shortage/ (Erişim Tarihi: 20.03.2024).
 • Avcı, Ö. (2021). Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförlerinin çalışma koşullarının mesleki sosyal hizmet bağlamında değerlendirilmesi: nitel bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Burdur.
 • Aydemir, H. ve Çubuk, M. K. (2016). Karayollarının Türkiye’de genel durumunun araştırılması ile yaşanan değişimler ve gelecek stratejilerine dair tavsiyeler. Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2(3), 128-146.
 • Çetin, B., Barış, S., ve Saroğlu, S. (2011). Türkiye’de karayollarının gelişimine tarihsel bir bakış. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 123-150.
 • Evyapan, R. (1987). Demiryolunda ulaştırma maliyetlerinin değerlendirilmesi ve Türkiye'deki uygulama. (Yayınlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Karayolları Genel Müdürlüğü. (2024). Kurumsal tarihçe.
 • https://www.kgm.gov.tr/sayfalar/kgm/sitetr/kurumsal/tarihce.aspx (Erişim Tarihi: 21.03.2024).
 • Kıran, M. S. (2010). Arı kolonisi ile şoför-hat-zaman optimizasyonu. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Kürkçü, A. (2021). Kent içi ulaşımda kadın emeği: toplumsal cinsiyet rolleri ekseninde otobüs şoförü kadınlar. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi. (t.y.). Bilgi paketi. https://obs.dpu.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=50&curSunit=50641# (Erişim Tarihi: 01.04.2024).
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi. (2023a). 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ders programı. https://ksbmyo.dpu.edu.tr/tr/index/duyuru/19142/2023-2024-egitim-ogretim-yili-bahar-donemi-ders-programi (Erişim Tarihi: 01.02.2024).
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi. (2023b). Staj işlemleri. https://ksbmyo.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/10772/staj-islemleri (Erişim Tarihi: 01.02.2024).
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi. (2024). 2023-2024 güz dönemi ders programı. https://ksbmyo.dpu.edu.tr/tr/index/duyuru/12073/2023-2024-guz-donemi-ders-programi (Erişim Tarihi: 01.02.2024).
 • Mücahid, M. (2019). Şehirlerarası otobüs şoförlerinin kazalarının irdelenmesi neden, sonuç, çözüm önerileri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). T.C. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • ÖSYM. (2018). Yükseköğretim Kurumları sınavı. https://www.osym.gov.tr/TR,15240/2018-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html (Erişim Tarihi: 10.12.2023).
 • ÖSYM. (2019). Yükseköğretim Kurumları sınavı. https://www.osym.gov.tr/TR,16858/2019-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html(Erişim Tarihi: 10.12.2023).
 • ÖSYM. (2020). Yükseköğretim Kurumları sınavı. https://www.osym.gov.tr/TR,19431/2020-yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html(Erişim Tarihi: 10.12.2023).
 • ÖSYM. (2021). Yükseköğretim Kurumları sınavı. https://www.osym.gov.tr/TR,21247/2021-yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html(Erişim Tarihi: 10.12.2023).
 • Özdemir, N. (2013). Cumhuriyet döneminde Türkiye’de yol vergisi. Tarih Araştırmaları Dergisi, 32(53), 213-248. https://doi.org/10.1501/Tarar_0000000541
 • Rhode Island Community Collage. (2024). School bus certification.
 • https://www.ccri.edu/workforce/transportation/SchoolBusCertification.html (Erişim Tarihi: 20.03.2024). Safety Training Pros. (2024). First aid training for school bus drivers-EMSA approved.
 • https://safetytrainingpros.com/first-aid-training-school-bus-drivers/ (Erişim Tarihi: 20.03.2024).
 • Seow, J. (2023). New training pathway to help experienced workers become trainers, starting with bus captains. https://www.straitstimes.com/business/new-training-pathway-to-help-experienced-workers-become-trainers-starting-with-bus-captains (Erişim Tarihi: 20.03.2024).
 • Sinop Üniversitesi. (2019). Bilgi paketi. https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=69&curSunit=699# (Erişim Tarihi: 01.02.2024).
 • TOBB Teknik Bilimler MYO. (2022). Otobüs Kaptanlığı Programı 2021-2022 akademik yılı ders planı. https://myo.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126912021121501.pdf (Erişim Tarihi: 12.01.2024).
 • Türten, B. (2014). Örgütsel stres ve stres faktörlerinin belirlenmesine yönelik bir arastırma: Kayseri Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüsü şoförleri örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). T.C. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Veri Kaynağı. (2024). Yıllara göre otobüs sayısı. https://www.verikaynagi.com/grafik/otobus-sayisi/ (Erişim Tarihi: 20.02.2024).
 • YÖK Atlas. (2024). Otobüs Kaptanlığı Programı bulunan tüm üniversiteler. https://yokatlas.yok.gov.tr/onlisans-program.php?b=30048 (Erişim Tarihi: 15.01.2024).
 • ZIPPIA. (2024). Bus driver education requirements. https://www.zippia.com/bus-driver-jobs/education/#most-common-degree (Erişim Tarihi: 20.03.2024).

OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI VE EĞİTİM PROGRAMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Year 2024, Volume: 9 Issue: 1, 54 - 63, 19.04.2024

Abstract

Bu çalışmada amaç Otobüs Kaptanlığı Programının aktif olduğu yükseköğretim kurumlarının eğitim programlarını tespit etmek ve farklı ülkelerdeki uygulamalara değinerek Otobüs Kaptanlığı Programı hakkında literatür oluşturmaya çalışmaktır. Araştırmanın verileri; otobüs kaptanlığının farklı ülkelerdeki uygulamaları, Otobüs Kaptanlığı Programı bulunan yükseköğretim kurumları, mevcut programların aktiflik veya pasiflik durumu, genel kontenjan bilgisi, zorunlu dersler, seçmeli dersler ve staj uygulaması biçiminde sıralanmıştır. Nitel araştırma yöntemleri içerisinde bir veri toplama yöntemi olan doküman taraması yöntemiyle toplanan veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Doküman taraması güvenilirliği ve temsil edilebilirliği denetlenmiş yayınlar üzerinden oluşturulmuşken nicel veriler ÖSYM, YÖK Atlas ve ilgili yükseköğretim kurumlarının web sayfaları üzerinden erişilen bilgilendirme notları yardımıyla oluşturulmuştur. Buna göre zorunlu dersler içerisinde mevzuat ile ilgili derslerin geniş bir yer tuttuğu görülmüş olup zorunlu dersler grubunda değerlendirilen Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Matematik derslerinin doğrudan otobüs kaptanlığı veya şoförlük mesleğiyle ilgili olmadığı anlaşılmıştır. Seçmeli ders sayısının ise meslek yüksekokulu bazında farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Adar, T. ve Kılıç Delice, E. (2019). Şehir içi toplu taşıma şoförlerinin toplam iş yüklerinin fiziksel ve zihinsel iş yükü ölçütlerine göre yeni bir yaklaşımla karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 26(1), 254-267.
 • Alabama Community College System. (2023). Skills for success training from alabama community college system aims to solve school bus driver shortage. https://www.accs.edu/blog/2022/11/23/skills-for-success-training-from-alabama-community college-system-aims-to-solve-school-bus-driver-shortage/ (Erişim Tarihi: 20.03.2024).
 • Avcı, Ö. (2021). Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförlerinin çalışma koşullarının mesleki sosyal hizmet bağlamında değerlendirilmesi: nitel bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Burdur.
 • Aydemir, H. ve Çubuk, M. K. (2016). Karayollarının Türkiye’de genel durumunun araştırılması ile yaşanan değişimler ve gelecek stratejilerine dair tavsiyeler. Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2(3), 128-146.
 • Çetin, B., Barış, S., ve Saroğlu, S. (2011). Türkiye’de karayollarının gelişimine tarihsel bir bakış. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 123-150.
 • Evyapan, R. (1987). Demiryolunda ulaştırma maliyetlerinin değerlendirilmesi ve Türkiye'deki uygulama. (Yayınlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Karayolları Genel Müdürlüğü. (2024). Kurumsal tarihçe.
 • https://www.kgm.gov.tr/sayfalar/kgm/sitetr/kurumsal/tarihce.aspx (Erişim Tarihi: 21.03.2024).
 • Kıran, M. S. (2010). Arı kolonisi ile şoför-hat-zaman optimizasyonu. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Kürkçü, A. (2021). Kent içi ulaşımda kadın emeği: toplumsal cinsiyet rolleri ekseninde otobüs şoförü kadınlar. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi. (t.y.). Bilgi paketi. https://obs.dpu.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=50&curSunit=50641# (Erişim Tarihi: 01.04.2024).
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi. (2023a). 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ders programı. https://ksbmyo.dpu.edu.tr/tr/index/duyuru/19142/2023-2024-egitim-ogretim-yili-bahar-donemi-ders-programi (Erişim Tarihi: 01.02.2024).
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi. (2023b). Staj işlemleri. https://ksbmyo.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/10772/staj-islemleri (Erişim Tarihi: 01.02.2024).
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi. (2024). 2023-2024 güz dönemi ders programı. https://ksbmyo.dpu.edu.tr/tr/index/duyuru/12073/2023-2024-guz-donemi-ders-programi (Erişim Tarihi: 01.02.2024).
 • Mücahid, M. (2019). Şehirlerarası otobüs şoförlerinin kazalarının irdelenmesi neden, sonuç, çözüm önerileri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). T.C. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • ÖSYM. (2018). Yükseköğretim Kurumları sınavı. https://www.osym.gov.tr/TR,15240/2018-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html (Erişim Tarihi: 10.12.2023).
 • ÖSYM. (2019). Yükseköğretim Kurumları sınavı. https://www.osym.gov.tr/TR,16858/2019-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html(Erişim Tarihi: 10.12.2023).
 • ÖSYM. (2020). Yükseköğretim Kurumları sınavı. https://www.osym.gov.tr/TR,19431/2020-yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html(Erişim Tarihi: 10.12.2023).
 • ÖSYM. (2021). Yükseköğretim Kurumları sınavı. https://www.osym.gov.tr/TR,21247/2021-yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html(Erişim Tarihi: 10.12.2023).
 • Özdemir, N. (2013). Cumhuriyet döneminde Türkiye’de yol vergisi. Tarih Araştırmaları Dergisi, 32(53), 213-248. https://doi.org/10.1501/Tarar_0000000541
 • Rhode Island Community Collage. (2024). School bus certification.
 • https://www.ccri.edu/workforce/transportation/SchoolBusCertification.html (Erişim Tarihi: 20.03.2024). Safety Training Pros. (2024). First aid training for school bus drivers-EMSA approved.
 • https://safetytrainingpros.com/first-aid-training-school-bus-drivers/ (Erişim Tarihi: 20.03.2024).
 • Seow, J. (2023). New training pathway to help experienced workers become trainers, starting with bus captains. https://www.straitstimes.com/business/new-training-pathway-to-help-experienced-workers-become-trainers-starting-with-bus-captains (Erişim Tarihi: 20.03.2024).
 • Sinop Üniversitesi. (2019). Bilgi paketi. https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=69&curSunit=699# (Erişim Tarihi: 01.02.2024).
 • TOBB Teknik Bilimler MYO. (2022). Otobüs Kaptanlığı Programı 2021-2022 akademik yılı ders planı. https://myo.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126912021121501.pdf (Erişim Tarihi: 12.01.2024).
 • Türten, B. (2014). Örgütsel stres ve stres faktörlerinin belirlenmesine yönelik bir arastırma: Kayseri Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüsü şoförleri örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). T.C. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Veri Kaynağı. (2024). Yıllara göre otobüs sayısı. https://www.verikaynagi.com/grafik/otobus-sayisi/ (Erişim Tarihi: 20.02.2024).
 • YÖK Atlas. (2024). Otobüs Kaptanlığı Programı bulunan tüm üniversiteler. https://yokatlas.yok.gov.tr/onlisans-program.php?b=30048 (Erişim Tarihi: 15.01.2024).
 • ZIPPIA. (2024). Bus driver education requirements. https://www.zippia.com/bus-driver-jobs/education/#most-common-degree (Erişim Tarihi: 20.03.2024).
There are 29 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Transport Economics
Journal Section Makaleler
Authors

Serkan Aycil 0000-0002-3540-5548

Publication Date April 19, 2024
Submission Date February 22, 2024
Acceptance Date April 15, 2024
Published in Issue Year 2024Volume: 9 Issue: 1

Cite

APA Aycil, S. (2024). OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI VE EĞİTİM PROGRAMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 9(1), 54-63.