Year 2020, Volume 5 , Issue 2, Pages 70 - 89 2020-10-26

EFFECTS OF MONETARY POLICIES APPLIED IN TURKEY DURING COVID-19 PROCESS
COVID-19 SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE UYGULANAN PARA POLİTİKALARININ ETKİLERİ

Oya ÖZTÜRK [1] , İlhan KANUŞAĞI [2] , Can ÖZCAN [3]


2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde çıkan Covid-19 virüsüne, bazı tahminlere göre dünya nüfusun %40 ile %70 arası yakalanacaktır. Her geçen gün Covid-19 vakası artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmesiyle seyahat yasakları getirilmiş ve ülkeler sınırlarını kapatmışlardır. Dünya ekonomisi birleşik arz (mal ve hizmet üretimi) ve talep (tüketim ve yatırım) şokları ile karşı karşıyadır. Mevcut belirsizlik ve korku ortamı ekonomik beklentileri ve istihdamı düşürmektedir. OECD Genel Sekreteri Angel Gurria 23 Mart 2020’ de BBC’ ye verdiği açıklamada, bu krizin etkilerinin 2008 yılında yaşanan krizden daha büyük olduğunu ve önümüzdeki aylarda Dünyanın en büyük ekonomilerinin resesyona girebileceğini belirtmiştir. OECD’nin Türkiye ile birlikte Avrupa’nın sanayileşmiş ve gelişmiş ülkeleri dışında ABD ve Kanada da dâhil olmak üzere 36 üyesi bulunmaktadır. Bu küresel salgının neden olacağı krizden OECD ülkelerinin bile bu kadar endişe duymasının nedeni küreselleşmenin getirdiği karşılıklı bağımlılıktır. Hem arz açısından hem de talep açısından ülkeler birbirine bağlıdır. Ekonomik krizler de Corona virüs gibi çok bulaşıcıdır ve hemen yayılma etkisi görülür. Bu süreçte dünyadaki diğer merkez bankaları gibi Türkiye Cumhuriyeti merkez bankası (TCMB) da genişleyici para politikaları uygulamaya başlamıştır. Bu makalenin amacı TCMB tarafından 2010 yılında başlatılan ve Covid-19 sürecinde de uygulanan para politikalarının finansal istikrar hedefine ulaşmada ne kadar başarılı olduğu sorusuna cevap aramaktır. 2010- 2020 dönemine ait üç aylık veri setleri kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre ekonomik kriz dönemlerine para arzı çok hızlı artarken enflasyon da artmış, TL dolar karşısında değer kaybederken, rezervlerde daralma ortaya çıkmıştır.
 • Aizenman, J., & Lee, J. (2005). International reserves: precautionary versus mercantilist views, theory and evidence (NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH, Issue March).
 • Aizenman, J., & Sun, Y. (2009). The financial crisis and sizable international reserves depletion: From ‘fear of floating’ to the ‘fear of losing international reserves’? In NBER Working Paper 15308 (Vol. 24).
 • Aslan, N., Terzi, N., & Siampan, E. (2014). Türkiye’de Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Ekonomik Büyüme Ve Reel Döviz Kuru İle İlişkisi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(10), 15–32. https://doi.org/10.14784/jfrs.2014104497
 • BBC. (2020). Koronavirüs salgını - OECD: Koronavirüsün yarattığı ekonomik kriz şimdiden 2008 finansal krizinden daha büyük. https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52003753
 • Cambazoğlu, B., & Karaalp, H. S. (2012). Parasal Aktarım Mekanizması Döviz Kuru Kanalı: Türkiye Örneği. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F, 19(2), 53–66.
 • Eroğlu, N., Eroğlu, İ., & Oktar, S. (2013). 2008 Global Finansal Krizi, Parasal Aktarim Kanallari Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nnn (TCMB) Deneysel Politika Çabaları. M.U. Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi, 35(2), 1–28. https://doi.org/10.14780/iibdergi.201324457
 • FED. (2020). Recent balance sheet trends. https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_recenttrends.htm
 • Fleming, M. J. (1962). Domestic Financing Policies under Fixed and Floating Exchange Rates. IMF Staff Papers, 9, 369–380.
 • Fornaro, L., & Wolf, M. (2020). Covid-19 Coronavirus and Macroeconomic Policy : Some Analytical Notes. March, 1–8.
 • Gedikli, A. (2017). Monetary Transmission Mechanism : An Overview Explanation. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13, 472–517.
 • Green, D., King, R., & Miller-Dawkins, M. (2010). The Global Economic Crisis and Developing Countries. In Oxfam International Research Report (Issue January 2010). https://doi.org/10.32418/rfs.2010.258.1933
 • Gülcan, Y., & Bilman, M. E. (2005). The effects of budget deficit reduction on the exchange rate. 1st International Conference on Business, Managementand Economics, 2–9.
 • Karras, G. (1999). Monetary policy and the exchange rate: The role of openness. International Economic Journal, 13(2), 75–88. https://doi.org/10.1080/10168739900000038
 • Kesbiç, C. Y., Baldemir, E., & Bakımlı, E. (2005). Bütçe Açıkları İle Parasal Büyüme Ve Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Bir Model Denemesi. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(1), 81–98. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
 • Liviatan, N. (1981). Monetary Expansion and Real Exchange Rate Dynamics. Journal of Political Economy, 89(6), 1218–1227. https://doi.org/10.1086/261030
 • Meissner, B. (2007). The Foreign Exchange Market. In The Economics of Money, Banking, and Financial Markets (8th ed., pp. 127–131). Pearson. https://doi.org/10.2307/j.ctvpj7cjr.19
 • Mussa, M. (1977). The Exchange Rate, The Balance Of Payments and Monetary and Fiscal Policy Under A Regime of Controlled Floating. University of Rochester, Rochester, New York, USA.
 • Obstfeld, M., Shambaugh, J. C., & Taylor, A. M. (2010). Financial stability, the trilemma, and international reserves. American Economic Journal: Macroeconomics, 2(2), 57–94. https://doi.org/10.1257/mac.2.2.57
 • Oktar, S., Eroğlu, N., & Eroğlu, İ. (2013). 2008 Global Finans Krizi, Parasal Aktarım Kanalları Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Deneysel Politika Çabaları. M.U. Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi, 35(2), 1–27. https://doi.org/10.14780/iibdergi.201324457
 • Oktay, B., Öztunç, H., & Serin, Z. V. (2016). Determinants of Gold Reserves: An Empirical Analysis for G-7 Countries. Procedia Economics and Finance, 38(October 2015), 8–16. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)30172-1
 • Öniş, Z. (2010). Multiple faces of the “new” Turkish foreign policy: Underlying dynamics and a critique. In GLODEM (Vol. 13, Issue 1).
 • Öniş, Z., & Kutlay, M. (2020). The Global Political Economy of Right-wing Populism: Deconstructing the Paradox. The International Spectator, 1–19.
 • Ozili, P. K., & Arun, T. (2020). Spillover of COVID-19: Impact on the Global Economy. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3562570
 • Redwood, J. (2020). Coronavirüs ve küresel borsalar üzerindeki etkisi. Money Observer.
 • Sarah Hansen. (2020). Fed Injects $1.5 Trillion To Prop Up Crashing Markets. https://www.forbes.com/sites/sarahhansen/2020/03/12/fed-injects-15-trillion-to-prop-up-crashing-markets/#e2d972c6adbf
 • Serin, Z. V., Arıcan, E., & Yücememiş, B. T. (2018). Küresel Kriz Sonrası Seçilmiş Merkez Bankalarının Altın Rezerv Politikalarındaki Değişim : Mukayeseli Bir Analiz. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2018.
 • Serin, Z. V., Öztürk, O., Kanuşağı, İ., & Özcan, C. (2020). IS THE USA POLITICAL AND ECONOMIC STRENGTH ARISING FROM DOLLARS SUSTAINABLE ? JOURNAL OF INSTITUTE OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL RESEARCHES, 6(22), 114–128.
 • Şişman, M. (2006). Parasal Kriz Teorileri ve Gelişmekte Olan Ülkeler. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 21(1), 15–35.
 • Taylor, J. B. (2000). The Monetary Transmisson Mechanism and the Evaluation of Monetary Policy Rules. In Working Papers Central Bank of Chile (Vol. 23, Issue 5).
 • TCBM. (2020). Koronavirüsün Ekonomik ve Finansal Etkilerine Karşı Alınan Tedbirler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Koronavirus
 • TCMB. (2012). TCMB Bülten. https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/aa4c238c-7272-4d52-811b-8dc0ccb54fb2/Bulten28.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-aa4c238c-7272-4d52-811b-8dc0ccb54fb2-m3fB9BK
 • TCMB. (2020). Haftalık Para ve Banka İstatistikleri. https://tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/173b7dec-d6c6-4727-9f51-82e0f4138560/Para_Banka.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-173b7dec-d6c6-4727-9f51-82e0f4138560-n7aSsL7
 • TMB. (2020). İnşaat Sektörü Analizi: Koronavirüs Salgınından Sonrası Nasıl bir Dünya ve Türkiye ? Dünya Türkiye İnşaat Sektörü. Türkiye Müteahhitler Birliği.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-3507-4865
Author: Oya ÖZTÜRK (Primary Author)
Institution: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0589-1389
Author: İlhan KANUŞAĞI
Institution: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9894-1102
Author: Can ÖZCAN
Institution: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : October 6, 2020
Acceptance Date : October 11, 2020
Publication Date : October 26, 2020

Bibtex @research article { tursbad806434, journal = {Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi}, issn = {2548-009X}, eissn = {2548-0103}, address = {}, publisher = {Hasan Kalyoncu University}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {70 - 89}, doi = {}, title = {COVID-19 SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE UYGULANAN PARA POLİTİKALARININ ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {Öztürk, Oya and Kanuşağı, İlhan and Özcan, Can} }
APA Öztürk, O , Kanuşağı, İ , Özcan, C . (2020). COVID-19 SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE UYGULANAN PARA POLİTİKALARININ ETKİLERİ . Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 5 (2) , 70-89 . Retrieved from http://tursbad.hku.edu.tr/en/pub/issue/57516/806434
MLA Öztürk, O , Kanuşağı, İ , Özcan, C . "COVID-19 SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE UYGULANAN PARA POLİTİKALARININ ETKİLERİ" . Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 5 (2020 ): 70-89 <http://tursbad.hku.edu.tr/en/pub/issue/57516/806434>
Chicago Öztürk, O , Kanuşağı, İ , Özcan, C . "COVID-19 SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE UYGULANAN PARA POLİTİKALARININ ETKİLERİ". Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 5 (2020 ): 70-89
RIS TY - JOUR T1 - COVID-19 SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE UYGULANAN PARA POLİTİKALARININ ETKİLERİ AU - Oya Öztürk , İlhan Kanuşağı , Can Özcan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 70 EP - 89 VL - 5 IS - 2 SN - 2548-009X-2548-0103 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi COVID-19 SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE UYGULANAN PARA POLİTİKALARININ ETKİLERİ %A Oya Öztürk , İlhan Kanuşağı , Can Özcan %T COVID-19 SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE UYGULANAN PARA POLİTİKALARININ ETKİLERİ %D 2020 %J Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi %P 2548-009X-2548-0103 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Öztürk, Oya , Kanuşağı, İlhan , Özcan, Can . "COVID-19 SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE UYGULANAN PARA POLİTİKALARININ ETKİLERİ". Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 5 / 2 (October 2020): 70-89 .
AMA Öztürk O , Kanuşağı İ , Özcan C . COVID-19 SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE UYGULANAN PARA POLİTİKALARININ ETKİLERİ. JOTSSR. 2020; 5(2): 70-89.
Vancouver Öztürk O , Kanuşağı İ , Özcan C . COVID-19 SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE UYGULANAN PARA POLİTİKALARININ ETKİLERİ. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2020; 5(2): 70-89.
IEEE O. Öztürk , İ. Kanuşağı and C. Özcan , "COVID-19 SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE UYGULANAN PARA POLİTİKALARININ ETKİLERİ", Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol. 5, no. 2, pp. 70-89, Oct. 2020