Kabul Edilmiş Makaleler

Yayına Hazır Makaleler:

  • Özmen Akalın, F. A. (2020). Türk üniversite gençliğinin ölüme bakış açısı: Alturist ve mutlu ölüm olgusu. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1-19.

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16087