Year 2019, Volume 4 , Issue 2, Pages 106 - 114 2019-10-26

TÜRKİYE’DE TURİZM HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

Eda DİNERİ [1]


Çalışmada turizme dayalı büyüme hipotezinin Türkiye için geçerli olup olmadığı analiz edilmektedir. 1980-2015 dönemi için turizm ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi Toda-Yamamoto yöntemi ile incelenmektedir. Analiz sonucunda turizm gelirlerinden ekonomik büyümeye doğru nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Türkiye için turizme dayalı büyüme yaklaşımının geçerli olduğu tespit edilmiş olup, turizm sektörünün rolünü artıracak politikalar uygulanırsa ekonomik büyümeye katkı sağlayabileceğini söyleyebiliriz.

Ekonominin sürekli gelişen dinamiği makroekonomik istikrarsızlıkları çözmek için ülkeleri, üretken sektörler yaratmaya zorlamaktadır. Turizm sektörünün canlanması turizm ile ilgili diğer sektörlerin gelişmesine ve istihdama önemli katkı sağlamaktadır. Turizmden elde edilen gelirler ülkenin dış ticaret açığının kapanmasının yanı sıra istihdamı artırır, bölgelerin sosyo-ekonomik yönden kalkınmasını sağlar.

Turizm, Ekonomik büyüme
  • Akinboade, O.A., Braimoh, L. A.(2010). International tourism and economic growth development in South Afrcia a Granger Causality Test. International Journal of Tourism Research 12. Aslan ,A.(2014). Tourism Development and Economic Growth in the Mediterranean Countries: Evidence From Panel Granger Causality Tests. Current Issues in Tourism, 17:4, 363-372. Aslan , A. (2008). Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Turizm İlişkisi Üzerine Ekonometrik Analiz, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı.24, 1, s. 1-11. Arslantürk,Y., Balcılar, M., Özdemir, Z. A. (2011). Time- Varying LinkagesBetween Tourism Receipts and Economic Growth in a Small Open Economy, Economic Modelling, 28, p.664-671. Bahar, O., Bozkurt, K.(2010). Gelişmekte Olan Ülkelerde Turizm – Ekonomik )Büyüme İlişkisi: Dinamik Panel Veri Analizi. Turizm Araştırmaları Dergisi. 21(2), 255-265. Balaguer, J., Cantavella- Jorda, M. (2010). Tourism as a Long Run Economic Growth Factor: The Spanish Case. Applied Economics, 37, 877-884. Brida, J. G., Carrera, E., Risso, A. W.(2008). Tourism’s Impact on Long Run Mexican Economic Growth, Economics Bulletin, 3(21), 1-8. Belloumi, M.(2010). The Relationship Between Tourism Receipts, Real Effective Exchange Rate and Economic Growth in Tunisia. International Journal of Tourism Research, 12, 550-560. Chen, C., Chiou-Wei, S.,Z. (2009), Tourism Expansion, Tourism Uncertainty and Economci Growth: New Evidence from Taiwan and Korea, Tourism Management, 30, 812- 818. Chou, M, .C.(2013). Does Tourism Development Promote Economic Growth in Transition Countries? A Panel Data Analysis. Economic Modelling, 23, 226-232. Dereli, D.D., Akiş, E. (2019). Türkiye’de Turizm Gelirleri ile İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi (1970-2016), Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Nisan, Cilt. 33, Sayı 2, 467-477. Dickey, D. A., Fuller, W. A. (1981). Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root, Econometrica, Vol. 49, No.4, p. 1057-1072. Dickey, D. A., Fuller, W. A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root, Journal of the American Statistical Association, 74, 427-431. Dineri, E. (2019). Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, Makroekonomik Göstergelerle Turizm Ekonomisi, Edit. Işık, N., Dineri, E. Nobel yayın evi, s. 1-19. Durbarry, R.(2002). The Economic Contribution of Tourismin Mauritius. Annals of Tourism Research, 29, 862-865. Gunduz, L. Hatemi- J, A.(2006). Is The Tourism- Led Growth Hypothesis Valid For Turkey? Applied Economics Letters, 12(8), 499- 504. Kim,H. J., Chen, M.H., Jang,S.S.(2006). Tourism Expansion and Economic Development : The Case of Taiwan. Tourism Management,27, 925- 933. Lean, H.H., Tang, C. F. (2009). Is The Tourism – Led Growth Hypothesis Stable for Malaysia? A Note. International Journal of Tourism Research, 12, 375-378. Lee, C. C, Chien, M. S.(2008). Structural Breaks, Tourism Development and Economic Growth: Evidence from Taiwan. Mathematics and Computers in Simulation. 77, 358- 368. Lee, C. C., Chien, M.S.(2008). Tourism Development and Economic Growth: A Closer Look at Panels. Tourism Management, 29, 180- 192. Oh, C.(2005). He Contribution of Tourism Development to Economic Growth in The Korean Economy. Tourism Management, 26(1), 39-44. Ozturk, I., Acaravcı, A.(2009). On The Causality Between Tourism Growth and Economic Growth: Empirical Evidence on Turkey. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 25,73- 81. Narayan , P. K., Narayan, S., Prasad, A., Prasad, B. C.(2010). Tourism and Economic Growth : A Panel Data Analysis for Pasific Island Countries. Tourism Economics. Phillips, P. and Perron P., (1988). Testing for a unit root in time series regression, Biometrica, 75, 335-46. Polat, E., Günay, S. (2012). Türkiye’de Turizm ve İhracat Gelirlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Testi: Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16-2, s.204-211. Proença, S. ve Soukiazi, E. (2008). Tourism as an Economic Growth Factor: a Case Study for Southern European Co¬untries, Tourism Economics, 14 (4): 791–806. Seetanah, B.(2011). Assessing The Dynamic Economic İmpact of Tourism for Island Economies. Annals of Tourism Research, 38(1), 291- 308. Shan, J.,Wilson,K. (2001). Causality Between Trade and Tourism: Empirical Evidence From China, Applied Economics Letter, 8, 279-283. Tang, C. F., Abosedra,A.(2014). Small Smaple Evidence on The Tourism-Led Growth in Lebanon. Current Issues in Tourism. 17(3), 234-246. Tang, C.F., Tan, E.C. (2013). How Stable Is The Tourism- Led Growth Hypothesisin Malaysia? Evidence From Disaggregated Tourism Markets. Tourism Management. 37, 52- 57. Topallı, N. (2015). Turizm Sektörünün Türkiye’nin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: 1963-2011, International Journal of Economic and Administrative Studies, Sayı 14, s.340-352. Tuğcu, C.T. (2014). Tourism and Economic Growth Nexus Revisited: A Panel Causality Analysis for the Mediteranean Case. Tourism Management, 42, 207-212. The Economic Impact of Travel& Tourism March 2017, World Travel& Tourism Council http://www2.unwto.org/content/why-tourism Erişim Tarihi: Yalçınkaya, Ö., Karabulut, K.(2017). Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Türkiye Üzerine Dönemsel ve Yapısal Kırılmalı Bir Zaman Serisi Analizi(1965- 2016). Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(52), Ekim. Yamak, N., Tanrıöver, B., Güneysu, F. (2012). Turizm- Ekonomik Büyüme İlişkisi: Sektör Bazında Bir İnceleme, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı:2, s. 205-219. http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators Erişim Tarihi: http://www2.unwto.org/content/why-tourism Erişim Tarihi: UNWTO Tourism Highlights 2018 Edition, https://www.e-unwto.org Erişim tarihi: 01.09.2019 Turizm İstatistikleri, http://ttyd.org.tr/tr/turizm-istatistikleri Erişim tarihi: 01.09.2019
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Eda DİNERİ (Primary Author)
Institution: hasan kalyoncu üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : October 3, 2019
Publication Date : October 26, 2019

Bibtex @research article { tursbad628843, journal = {Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi}, issn = {2548-009X}, eissn = {2548-0103}, address = {}, publisher = {Hasan Kalyoncu University}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {106 - 114}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE TURİZM HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {DİNERİ, Eda} }
APA DİNERİ, E . (2019). TÜRKİYE’DE TURİZM HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 106-114 . Retrieved from http://tursbad.hku.edu.tr/en/issue/49773/628843
MLA DİNERİ, E . "TÜRKİYE’DE TURİZM HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ". Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 4 (2019 ): 106-114 <http://tursbad.hku.edu.tr/en/issue/49773/628843>
Chicago DİNERİ, E . "TÜRKİYE’DE TURİZM HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ". Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 4 (2019 ): 106-114
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE TURİZM HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ AU - Eda DİNERİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 106 EP - 114 VL - 4 IS - 2 SN - 2548-009X-2548-0103 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi TÜRKİYE’DE TURİZM HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ %A Eda DİNERİ %T TÜRKİYE’DE TURİZM HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ %D 2019 %J Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi %P 2548-009X-2548-0103 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD DİNERİ, Eda . "TÜRKİYE’DE TURİZM HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ". Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 4 / 2 (October 2019): 106-114 .
AMA DİNERİ E . TÜRKİYE’DE TURİZM HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ. JOTSSR. 2019; 4(2): 106-114.
Vancouver DİNERİ E . TÜRKİYE’DE TURİZM HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2019; 4(2): 114-106.